Om oss

På grensa mellom øst og vest

Samovarteateret er et internasjonalt scenekunstkompani grunnlagt i Kirkenes i 1990 av Bente S. Andersen. Vi har produsert mer enn 65 scenekunstproduksjoner som har turnert Europa, Barentsregionen og Norge. Samovarteateret har et sterkt samfunnsengasjement. Vi er pådrivere for at historiene fra nord skal fortelles fra nord. Kompaniet består i dag av fem scenekunstnere og én på administrasjon. Til våre produksjoner og prosjekter har vi involvert hundrevis av profesjonelle scenekunstnere, og tusenvis av barn og unge, på tvers av nasjonale landegrenser.

Foto: Pavel Olushkin

Samovarteaterets beliggenhet, nettopp her i Kirkenes - påvirker alt vi gjør; det gjør oss til det internasjonale grenseteateret vi er i dag.
1 km fra Barentshavet
12 km fra den russiske grensen
50 km fra den finske grensen.
Det er like langt fra Kirkenes til Oslo som fra Oslo til Roma.

Foto: Pavel Olushkin

Samovarteaterets kunstneriske praksis handler om å skape møteplasser mellom mennesker, mellom ulike kunstnere og kulturaktører, mellom kunstnere og publikum, på tvers av landegrenser, kulturer og profesjoner.

Vi jobber med informanter og tidsvitner.

Resultatet er scenekunst med et transnasjonalt formspråk hvor nyskrevet tekst, bevegelse, flerspråklighet og musikk smelter sammen til en helhet.