Samovarongan

Samovarteateret har siden 1991 drevet teaterundervisning i samarbeid med Sør-Varanger Kulturskole; «Samovarongan». Teaterundervisningen har 60 elever mellom 6 og 19 år, fordelt på fire grupper. Samovarongan deltar ofte på ulike teaterprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningen bygger på vår egen Samovarpedagogikk;
En blanding av egne teknikker og metoder utarbeidet gjennom mange års erfaring som skuespillere og pedagoger, i kombinasjon med klassisk skuespillerteknikk. Årlig setter vi opp én eller flere produksjoner. Vi jobber ofte med klassikere og omarbeider dem til vår egen versjon.

Tidligere teaterelever har også mulighet til å gå videre i vår aspirantordning; et praksisår hvor man deltar i den daglige driften av teateret og undervisningen.

​Gjennom aspirantordningen har vi hatt et stort antall tidligere teaterskoleelever engasjert.

Etter aspirantperioden har mange valgt å ta videre utdanning innenfor teaterfaget, og vi ser med glede at flere kommer tilbake til Samovarteateret etter endt utdanning.