Radio Barents 111

Produsert av Samovarteateret (2012)
i samarbeid med Teater Panova

Støttet av Utenriksdepartementet, Barentssekretariatet, Norsk Kulturråd, Finnmark Fylkeskommune, Sør-Varanger Kommune og Samovarteateret.
Sommeren 2010 sendte Samovarteateret dramatiker og regissør Franzisca Aarflot ut på en reise i vår nære grenseregion. Med på turen var den russiske filmskaperen Sergey Zhigaltsov, den anerkjente samiske komponisten og musikeren Johan Sara Jr, doktorgradsstipendiat Bjarge Schwenke Fors og teaterets ensemble.

Reisen ble til fascinerende møter med mennesker og deres historier. Vi delte noen øyeblikk av deres virkelighet. Virkeligheten skapte fiksjon og fiksjonen ble til forestillingen ”Radio Barets 111”. ”Radio Barents 111” er historien om radiostasjonen som kringkaster på fem språk og fanger opp regionens rastløse sjeler.

Forestillingen starter med et kort intervju med Barentsamarbeidets far - Torvald Stoltenberg, som ønsker radiostasjonen lykke til. Deretter bærer det av sted inn i en dokumentarisk virkelighet som etterhver sklir over i fiksjonenes befriende lekenhet. Gjennom, film, dans, skuespillernes 5 språk, varme og humor skildres et mangfold av karakterer. Og midt i det hele, Samovarteateret som legger ut på en reise for å finne ut hva det vil si å være Barentsborger. Gradvis veves historiene sammen og gjennom en serie med fantastiske hendelser blir aldri regionen den samme igjen.

Radio Barents 111 er svaret på drømmen om samarbeid på tvers av språk og kulturer i Barentsregionen. I forestillingen møter vi en region full av optimisme og overlevelsesvilje. Forestillingen blir en varm og musikalsk hyllest til regionens framtid.