Samovarteateret og Pikene på Broen årets vinnere av Thorvald Stoltenberg prisen 2023


2. mars 2023

De to kulturaktørene med base i Kirkenes har over år vært sentrale aktører i Barentssamarbeidet. I en tid hvor samarbeidet er mer komplisert enn noen gang, bidrar de to prisvinnerne til nødvendig kontakt med uavhengige aktører i Russland, og til kunnskapsformidling om livet i en grenseregion.

Med krigen i Ukraina som bakteppe ønsket juryen å hedre noen som klarer å opprettholde kontakt over grensene, selv med de begrensningene som krigen nå skaper. I 2023 fyller Barentssamarbeidet 30 år, og begge prisvinnerne har vært aktive i samarbeidet helt siden 90-tallet, og holder seg fortsatt relevante.

juryleder Eilen Zakariassen

I begrunnelsen skriver juryen:

«Begge aktørene har på hver sin måte skapt viktige arenaer for opplevelser som har gitt publikum grunnlag for nye erfaringer, refleksjon, kunnskap og ikke minst dialog – noe som også er hovedformålet med denne prisen.»

https://barents.no/nb/dette-er-arets-vinnere-av-thorvald-stoltenbergs-pris-2023