På topp i scenekunst


9. oktober 2023

Sør-Varanger rangerer nå høyest i hele landet i kategorien scenekunst i Telemarksforskning sin årlige kulturindeks. Det betyr at det er mange i Sør-Varanger som både har tilgang til og benytter seg av et rikholdig scenekunsttilbud. Dette er mulig takket være et godt samarbeid mellom Samovarteateret, Sør-Varanger kommune, Teatervenner Norge - Sør-Varanger, Samovarongan, Sør-Varanger Kulturskole, alle besøkende turnéteater og ikke minst lokalt publikum.

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner og fylker. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken i et gitt område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner og benyttes av en rekke kommuner som underlag for kulturplaner eller oppfølging av kommunens arbeid på kulturområdet.