Norge lytter


30. mai 2023

Fredag 2.juni vil Bente S. Andersen fra Samovarteateret være en av mange som bidrar med en lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Hvilken urett er begått mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner? Hva skal til for å forsones? Rapporten leses i sin helhet fra Nationaltheatrets scene.