Meeting point – Barents performing artists

Etter 30 års sammenhengende arbeid i Barentsregionen har Samovarteateret opparbeidet seg et godt nettverk i det etablerte scenekunstmiljøet i Russland. Teateret har en solid kompetanse i hvordan å skape scenekunst på tvers av grenser, språk, fagkompetanse og ulike kulturer.

I november 2019 mottok vi støtte fra Kulturdepartementet til prosjektet «Meeting point – Barents performing artists».

Samovarteateret vil med dette prosjektet åpne opp og videreutvikle vårt nettverk, og skape nye nettverk mellom etablerte og unge scenekunstnere i Barentsregionen.

Prosjektet vil skape møteplasser hvor det legges vekt på kunnskapsoverføring, nettverksbygging og utveksling av fagkompetanse.

Oppstartsmøtet ble avholdt i Kirkenes i februar 2020, med norske og russiske deltagere.

Første nettverksmøte i Arkhangelsk med 30 deltagere skulle vært avholdt 16.–19. mars. Dette møtet ble utsatt pga. den pågående Corona-pandemien, og vi ser fram til å kunne starte opp igjen.