Foto: Dag NorumFoto: Dag NorumFoto: Dag NorumFoto: Dag Norum

ELLISIF WESSEL – DEN STERKE VILJEN

«Det lille mennesket med den sterke viljen, i det store, politiske spillet». Ellisif Wessel (1866 – 1949) er en av de mest markante og likevel ukjente kvinneskikkelsene i Norges historie. I 2016 er det 150 år siden hennes fødsel.

Ellisif levde store deler av sitt voksne liv her i Kirkenes, hvor hennes utrettelige aktivitet ble en viktig drivkraft for å skape et bedre og mer rettferdig samfunn.

Historien om Ellisif, hennes engasjement og hennes uredde stemme er viktig å fortelle om i dag, kanskje viktigere enn noen gang før. Vår verden preges av nye klasseskiller og større forskjeller.

Ellisif Wessel står som en stødig klippe og et symbol på at det nytter å bry seg, engasjere seg og stå opp for det man tror på. Når Ellisif fikk gjort så mye på sin tid – tenk hvor mye ett menneske kan utrette i dag!

Premiere 2. november 2016