Foto: Bernt NilsenFoto: Bernt NilsenFoto: Bernt NilsenFoto: Bernt NilsenFoto: Bernt Nilsen

De som tapte freden

Sør-Varanger, Finnmark og Nord-Troms har en spesiell partisanhistorie. En historie hele Norge burde kjenne til, som bør stå nedskrevet i alle skolebøker og historiebøker, men som har blitt en fortiet del av vår nasjonale framstilling av krigen.

– «Jeg satte mitt liv, min framtid og min familie til side og gikk til kamp!» -Osvald Harjo

Samovarteateret har latt seg inspirere av bøkene «Mennesker ved en grense» og «Moskva kjenner ingen tårer». Med utgangspunkt i historien om Osvald Harjo og Harald Rygh ønsker vi å løfte fram partisanenes arbeid, krigen som raste i nord, og de vanskelige valgene mange mennesker gjorde i lys av sin samtid.

Dette er en forestilling om enkeltmenneskets skjebne i det store politiske systemet. Noe vet vi og noe må vi som scenekunstnere dikte oss inn i; Øyeblikk av spenning, samhold, smerte, savn, livsoppholdelse og kjærlighet. Med oss på laget har vi tre unge sceneutøvere og et sterkt internasjonalt team. Et stykke nyprodusert scenekunst; med nyskrevet tekst, ny koreografi og nykomponert musikk.

I etterkrigstidens Norge ble historien om «Gutta på skauen» og Max Manus godt kjent, men vi har hørt lite om motstandsarbeidet som ble gjort i nord. Partisanene i Øst-Finnmark fikk ikke medaljer, dekorasjoner eller anerkjennelse fra norske myndigheter. Med denne forestillingen ønsker Samovarteateret å ære partisanene og deres motstandskamp under krigen.

Dette er historien om de som kjempet for det de trodde på og ofret alt, men som tapte freden.

25. oktober 2019 var det 75 år siden Den Røde Armé frigjorde Øst-Finnmark etter 2. verdenskrig.

«De som tapte freden» inngikk som en del av Sør-Varanger kommunes 75-årsmarkering.