Foto: Lene StavåFoto: Lene StavåFoto: Lene Satvå

Arctic Voices

En forestilling om tro, håp, kjærlighet og nordområdepolitikk. Utgangspunktet er den norske regjeringens nordområdestrategi. Forestillingen skildrer mennesker som lever og virker i et grenseområde hvor politiske strategier og vedtak påvirker hverdagen.

I en lang periode har vår nordlige landsdel blitt sett på som et trygdet isøde. Etter regjeringen kom med sin første strategi for nordområdene i 2005 har dette synet endret seg: det nasjonale og internasjonale fokuset på nordområdene har økt voldsomt. Det har blitt avholdt en mengde seminarer og konferanser om nordområdene, det har blitt opprettet ”borderologi-studier” og uten å vite om det har vi blitt Barentsborgere! Hvorfor har det plutselig blitt kult å bo i ”gokk”?

”Arctic Voices” er en videreutvikling av forestillingen ”Voices” som hadde premiere, og ble spilt, under Barents Spektakel i februar 2008.

Våren 2009 ble stykket gjenopptatt og omarbeidet under navnet ”Arctic Voices”. Forestillingen ble blant annet vist på Stamsund Internasjonale Teaterfestival.

Våren 2010 ble Samovarteateret invitert til å spille i Georgia, hvor forestillingen ble vist i Tbilisi, Poti, Senaki og Batumi. Forestillingen har vært på en omfattende Finnmarksturné i januar-februar 2013 gjennom Den Kulturelle skolesekken. Turneen ble avsluttet med to forestillinger under ”Barents Spektakel 2013” i Kirkenes.

Manus og regi : Bente S. Andersen
Sceneutøvere 2013: Turid Skoglund , Gøran Østerbøl, Nikolay Shchetnev, Patrik Häggström, Theresa Haabeth Holand
Lysdesign/tekniker: Niels A.W. Jensen