Foto: Lene StavåFoto: Lene StavåFoto: Lene Stavå

Prosjekter

Samovarteateret jobber under mottoet "Breaking Boundaries", som er et utrykk for at grenser skaper dramatikk og at dramatikken som skapes på grunn av grenser har en særegenhet.

Samovarteateret produserer 2-3 helaftens forestillinger i året. I tillegg til dette gjør teateret bestillingsverk og regioppdrag, samt deltar i en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Sannhet

Med forestillingen «Sannhet» har regissør Bente S. Andersen og Samovarteateret latt seg inspirere av Harold Pinters «Nobeltale» fra 2005, om «Kunst, sannhet og politikk».

ELLISIF WESSEL – DEN STERKE VILJEN

«Det lille mennesket med den sterke viljen, i det store, politiske spillet». Ellisif Wessel (1866 – 1949) er en av de mest markante og likevel ukjente kvinneskikkelsene i Norges historie. I 2016 er det 150 år siden hennes fødsel.

HJERTEROM - UNDER SAMME HIMMEL

«Jeg skulle ønske dagens barn lekte mer enn de gjør. For den som leker som liten får en rikdom inni seg, som man kan øse av hele livet. Man bygger opp en varm, hyggelig verden inni seg. En verden som gir styrke om livet blir vanskelig. Et sted man kan ty til i motgang og sorg.» (Astrid Lindgren)

Vodka, vann og glasnost - en foxtrot for tre

I "Vodka, vann og glasnost - en foxtrot for tre" ønsker vi å fortelle historiene til den generasjonen som har levd på hver sin side av den norsk-russiske grensen - før, under og etter andre verdenskrig.

Feelgood week 2013

En uke fyllt med spennende arrangementer for alle - forestillinger, konserter, debatter, filmvisning, kurs og mye mer!

Leve Hemmeleg

Jon Fosse er verdens mest spilte nålevende dramatiker. Dette er Jon Fosse på en annerledes måte. I samarbeid med Franzisca Aarflot Produksjoner.

Arctic Voices

En forestilling om tro, håp, kjærlighet og nordområdepolitikk. Utgangspunktet er den norske regjeringens nordområdestrategi. Forestillingen skildrer mennesker som lever og virker i et grenseområde hvor politiske strategier og vedtak påvirker hverdagen.

Radio Barents 111

Radio Barents 111 er svaret på drømmen om samarbeid på tvers av språk og kulturer i Barentsregionen. I forestillingen møter vi en region full av optimisme og overlevelsesvilje. Forestillingen er en varm og musikalsk hyllest til regionens framtid.