Foto: Lene StavåFoto: Lene StavåFoto: Lene Stavå

Prosjekter

Samovarteateret jobber under mottoet "Breaking Boundaries", som er et utrykk for at grenser skaper dramatikk og at dramatikken som skapes på grunn av grenser har en særegenhet.

Samovarteateret produserer 2-3 helaftens forestillinger i året. I tillegg til dette gjør teateret bestillingsverk og regioppdrag, samt deltar i en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Meeting point

Etter 30 års sammenhengende arbeid i Barentsregionen har Samovarteateret opparbeidet seg et godt nettverk i det etablerte scenekunstmiljøet i Russland. Teateret har en solid kompetanse i hvordan å skape scenekunst på tvers av grenser, språk, fagkompetanse og ulike kulturer.

Lost in the Horizon

Forestillingen produseres av Samovarteateret, i samarbeid med Det Karelske Nasjonalteateret. Produksjonen er finansiert av BarentsKult, Det Norske Utenriksdepartementet og Samovarteateret.

De som tapte freden

Sør-Varanger, Finnmark og Nord-Troms har en spesiell partisanhistorie. En historie hele Norge burde kjenne til, som bør stå nedskrevet i alle skolebøker og historiebøker, men som har blitt en fortiet del av vår nasjonale framstilling av krigen.

Sannhet

Med forestillingen «Sannhet» har regissør Bente S. Andersen og Samovarteateret latt seg inspirere av Harold Pinters «Nobeltale» fra 2005, om «Kunst, sannhet og politikk».

ELLISIF WESSEL – DEN STERKE VILJEN

«Det lille mennesket med den sterke viljen, i det store, politiske spillet». Ellisif Wessel (1866 – 1949) er en av de mest markante og likevel ukjente kvinneskikkelsene i Norges historie. I 2016 er det 150 år siden hennes fødsel.

HJERTEROM - UNDER SAMME HIMMEL

«Jeg skulle ønske dagens barn lekte mer enn de gjør. For den som leker som liten får en rikdom inni seg, som man kan øse av hele livet. Man bygger opp en varm, hyggelig verden inni seg. En verden som gir styrke om livet blir vanskelig. Et sted man kan ty til i motgang og sorg.» (Astrid Lindgren)

Vodka, vann og glasnost

I "Vodka, vann og glasnost - en foxtrot for tre" ønsker vi å fortelle historiene til den generasjonen som har levd på hver sin side av den norsk-russiske grensen - før, under og etter andre verdenskrig.

Arctic Voices

En forestilling om tro, håp, kjærlighet og nordområdepolitikk. Utgangspunktet er den norske regjeringens nordområdestrategi. Forestillingen skildrer mennesker som lever og virker i et grenseområde hvor politiske strategier og vedtak påvirker hverdagen.