Foto: Lina Winge, FinnmarkenFoto: Martin Gramnæs, Sør-Varanger AvisFoto: Lene StavåFoto: Lina Winge, FinnmarkenFoto: Torjus Kleiven Kandal, Finnmarken

Våre teaterelever og aspiranter

Siden 1991 har Samovarteateret drevet en teaterskole for barn og ungdom i Sør-Varanger - kalt Samovarongan. De siste 15 årene har vi også hatt en aspirantordning for tidligere teaterskoleelever.

Teaterskolen er organisert gjennom Sør-Varanger Kulturskole, som kjøper undervisningstjenester av Samovarteateret. Vi står for planlegging, gjennomføring og administrering av undervisning og forestillinger. Teaterskolen har til enhver tid 50-60 elever mellom 6 og 18 år.

Undervisningen bygger på vår helt unike Samovarpedagogikk; en blanding av våre egne teknikker og metoder utarbeidet gjennom mange års erfaring som skuespillere og pedagoger, i kombinasjon med klassisk skuespillerteknikk a' la Stanislavskij, Growotski etc.

Årlig setter vi opp én eller flere produksjoner, enten gruppevis eller med alle elevene. Vi jobber ofte med klassikere av Shakespeare, Ibsen, Brecht etc. og omarbeider dem til vår egen versjon. Samovarongan har også vært med på DUS (Den Unge Scene) og ulike internasjonale teaterprosjekter. For framtiden har vi som mål at teaterskolen skal internasjonaliseres mer og mer. Vi har blant annet inngått et framtidig samarbeid med Murmansk Children's Theatre School i Russland.

Gjennom vår aspirantordning har vi også hatt et stort antall tidligere teaterskoleelever engasjert ved teateret, og denne ordningen skal styrkes for framtiden. Hvert år får én eller flere tidligere elever følge den daglige driften ved teateret, delta på teaterskoleundervisningen, medvirke i forestillinger, teknisk stab eller lignende, ut i fra evner, ønsker og behov. Etter aspirantperioden har mange valgt å ta videre utdanning innenfor teaterfaget, som skuespillere, pedagoger, produsenter, teknikere etc.