Foto: Lina Winge, FinnmarkenFoto: Martin Gramnæs, Sør-Varanger AvisFoto: Lene StavåFoto: Lina Winge, FinnmarkenFoto: Torjus Kleiven Kandal, Finnmarken

Våre teaterelever og aspiranter

Samovarteateret har siden 1991 drevet en teaterundervisning i samarbeid med Sør-Varanger Kulturskole; «Samovarongan». Tidligere teaterelever har også mulighet til å inngå i vår aspirantordning.

Teaterundervisningen har 60 elever mellom 6 og 19 år, fordelt på fire grupper.

Undervisningen bygger på vår egen Samovarpedagogikk; en blanding av egne teknikker og metoder utarbeidet gjennom mange års erfaring som skuespillere og pedagoger, i kombinasjon med klassisk skuespillerteknikk. Årlig setter vi opp én eller flere produksjoner, enten gruppevis eller med alle elevene. Vi jobber ofte med klassikere og omarbeider dem til vår egen versjon.

Samovarongan deltar ofte på ulike teaterprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom vår aspirantordning har vi også hatt et stort antall tidligere teaterskoleelever engasjert; et praksisår hvor man deltar i den daglige driften av teateret og undervisningen. Etter aspirantperioden har mange valgt å ta videre utdanning innenfor teaterfaget, og vi ser med glede at flere kommer tilbake til Samovarteateret etter endt utdanning.