Scenen vår

Her finner du informasjon om teaterhuset vårt.

I oktober 2012 ble nordområdenes nyeste teaterhus åpnet i Kirkenes.

Sør-Varanger Kultursal er Samovarteaterets hjemmescene. Teaterhuset eies av Sør-Varanger kommune og driftes av Samovarteateret.

Huset er samlokalisert med Kirkenes skole og Sør-Varanger kulturskole. Teaterhuset har en scene med 188 sitteplasser og egen teaterkafé. Her har vi også våre kontorer, verksteder, lager og garderober.

Scenen har gjestespill fra Hålogaland Teater, Riksteatret, Beivvas Sami Teater, Stellaris DansTeater og alle våre utenlandske samarbeidspartnere.

Tekniske tegninger finner du her 1 og der 2 og her 3 og der 4