Hvordan

Samovarteateret og regissør Bente S. Andersen har utviklet en egen metode for forestillingsprosessene, kalt «Samovarmetodikken»;

Her bearbeides temaer, ideer eller historier fra vår grenseregion, og settes inn i vår samtid.

Scenekunstnere og samarbeidspartnere fra vårt internasjonale nettverk engasjeres, og bidrar med sin kultur og kunstneriske kompetanse.

Vi jobber ofte med informanter og tidsvitner, noe som gir prosessen et større perspektiv.

Resultatet er scenekunst med et transnasjonalt formspråk hvor flerspråklighet, ulike kulturer, nyskrevet tekst, bevegelse og musikk smelter sammen til en helhet.