Hvordan

Samovarteateret har i over 20 år utviklet nyskrevet dramatikk. Vårt mål er å skape unike, spennende og virkelighetsnære forestillinger. For å få til dette har vi utviklet vår helt særegne Samovarmetodikk.

Ofte finner vi historier i vårt nære grenseområde og bruker dem som inspirasjon til våre produksjoner. Disse historiene har en internasjonal dimensjon, nettopp fordi de oppstår ved en kontrastfylt grense.

I forkant av en produksjon gjennomfører Samovarteateret research og utformer kjerneideen til forestillingen. Deretter engasjeres en dramatiker til å skrive teksten, som til slutt oversettes og gjendiktes til sceneutøvernes respektive språk. Vi engasjerer alltid sceneutøvere med ulik nasjonalitet, språk og kulturell og faglig bakgrunn.

Essensen i Samovarmetodikken er dermed et formspråk hvor flerspråklighet, tekst, bevegelse og musikk flettes sammen til en helhet.