Hvor

Kirkenes - på samme breddegrad som Tromsø, men øst for Istanbul. 1 km fra Barentshavet, 12 km fra den russiske grensen og 50 km fra den finske grensen. Det er like langt fra Kirkenes til Oslo som fra Oslo til Roma.

Kirkenes ligger i Sør-Varanger Kommune, som er Norges eneste grensekommune mot Russland. Kommunen har ca. 10 000 innbyggere og de viktigste næringene er gruvedrift, handel og reiseliv. Kirkenes har nær tilknytning til både Russland og Finland.

I 2012 fikk kommunens innbyggere mulighet til å besøke sine nabokommuner på russisk side uten visum, gjennom ordningen med grenseboerbevis. Grenseboerbeviset gir innbyggerne i Sør-Varanger, Nikel og Pechenga muligheten til å ferdes fritt innenfor en visumfri sone på ca. 30 km inn i begge land. Samovarteateret fikk med dette 40 000 nye potensielle publikummere i sitt nærområde. I 2012 gikk den første teaterbussen fra de nærliggende russiske byene til Samovarteaterets scene i Kirkenes.