hva

Samovarteateret jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og produserer 2-3 nye scenekunstproduksjoner i året.

Siden 1990 har Samovarteaterets grensekryssende kunstnerskap involvert hundrevis av profesjonelle scenekunstnere, og tusenvis av barn og unge.

Samovarteateret skaper ny scenekunst av dagsaktuelle problemstillinger, historiske hendelser og menneskelige historier. Vi formidler enkeltmenneskers skjebner i det store politiske systemet. Vi er en pådriver for at historiene fra nord skal fortelles med stemmene fra nord.

Gjennom teateret skaper vi en møteplass og et refleksjonsrom hvor mennesker samles, opplever, utfordres og berøres uavhengig av alder, kjønn og identitet.