Foto: Lene Stavå

Om oss

.

Samovar (russisk tekoker) betyr sjølkoker.

Den er varm, vakker å se på, noe man kan fylle opp i, tappe ut av, og den er alltid på kokepunktet.

Slik mener vi at teater også bør være...

derfor Samovarteateret.

Hvem

Samovarteateret ble etablert i Kirkenes i 1990 av Bente S. Andersen. Kompaniet består i dag av fire scenekunstnere og én på administrasjon. Hvert år engasjerer vi mellom 15 og 25 kunstnere fra en rekke land til våre ulike produksjoner og prosjekter.

Hva

Samovarteateret jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og produserer 2-3 nye scenekunstproduksjoner i året.

Hvor

Kirkenes - på samme breddegrad som Tromsø, men øst for Istanbul. 1 km fra Barentshavet, 12 km fra den russiske grensen og 50 km fra den finske grensen. Det er like langt fra Kirkenes til Oslo som fra Oslo til Roma.

Hvordan

Samovarteateret og regissør Bente S. Andersen har utviklet en egen metode for forestillingsprosessene, kalt «Samovarmetodikken»;

Kompani

Samovarteaterets fast ansatte og engasjerte.

Samarbeidspartnere

Oversikt over våre samarbeidspartnere i inn- og utland.

Scenen vår

Samovarteateret flyttet i 2012 inn i et helt nytt teaterhus. Bygget eies av Sør-Varanger kommune og driftes av Samovarteateret.

Våre teaterelever og aspiranter

Samovarteateret har siden 1991 drevet en teaterundervisning i samarbeid med Sør-Varanger Kulturskole; «Samovarongan». Tidligere teaterelever har også mulighet til å inngå i vår aspirantordning.