Foto: Lene Stavå

Om oss

.

Samovar (russisk tekoker) betyr sjølkoker.

Den er varm, vakker å se på, noe man kan fylle opp i, tappe ut av, og den småputrer hele tiden.

Slik mener vi at teater også bør være....

derfor Samovarteateret.

Hvem

Samovarteateret er et profesjonelt teater etablert av Bente S. Andersen i Kirkenes i 1990. Teateret har satt opp mer enn 45 ulike profesjonelle teaterproduksjoner med scenekunstnere fra 16 forskjellige land.

Hva

Samovarteateret jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og produserer 2-3 helaftens forestillinger i året som turnerer i Norge, Nordområdene og Europa.

Hvor

Kirkenes - på samme breddegrad som Tromsø, men øst for Istanbul. 1 km fra Barentshavet, 12 km fra den russiske grensen og 50 km fra den finske grensen. Det er like langt fra Kirkenes til Oslo som fra Oslo til Roma.

Hvordan

Samovarteateret har i over 20 år utviklet nyskrevet dramatikk. Vårt mål er å skape unike, spennende og virkelighetsnære forestillinger. For å få til dette har vi utviklet vår helt særegne Samovarmetodikk.

Kompani

Samovarteaterets fast ansatte og engasjerte.

Samarbeidspartnere

Oversikt over våre samarbeidspartnere i inn- og utland.

Scenen vår

Her finner du informasjon om teaterhuset vårt.

Våre teaterelever og aspiranter

Siden 1991 har Samovarteateret drevet en teaterskole for barn og ungdom i Sør-Varanger - kalt Samovarongan. De siste 15 årene har vi også hatt en aspirantordning for tidligere teaterskoleelever.