Foto: Erika Hebbert

Pust

En moderne kjærlighetshistorie. Produsert av Riksteatret.

Slutten, der de to i en scene følges gjennom sine valg og sine videre liv, som munner ut i en ensom monolog, er riktig sterk

Dagbladet

https://www.riksteatret.no/repertoar/pust/nord-norge/kirkenes

Hvor:

Samovarteateret, Kirkenes

Når:

07.12.2020, tid: 19.00 - 20.30