BOKLANSERING: "I GRENSELAND" AV MORTEN JENFTOFT

Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med Samovarteateret velkommen til lansering i Samovarteaterets lokaler i Kirkenes. Frode Berg og hans kone, Anita, vil være til stede og samtale med Morten Jentoft og hans redaktør, Bjørn Olav Jahr. Det vil bli mulighet for kjøp av bok og signering.

I snart tre år har arrestasjonen av den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg i Moskva 5. desember 2017 preget Sør-Varanger-samfunnet. Nå har journalist og forfatter Morten Jentoft skrevet boken I grenseland, der Frode Berg for første gang fortelle hele historien om hvordan han har opplevd et drama som satte forholdet mellom nabolandene Russland og Norge på prøve.

Mange har lurt på hvorfor en mann som Frode Berg, med et sterkt engasjement for frivillig arbeid i hjemkommunen og inne i Russland, sa ja til å utføre oppdrag for den norske etterretningstjenesten. Gjennom denne boken håper han å kunne gi svar på noen av disse spørsmålene, og fortelle mer om den prisen han har måttet betale for at han sa ja til «å utføre noen små tjenester» for personer han stolte på.

Billett til arrangemang: https://samovarteateret.ticketco.events

Hvor:

Samovarteateret, Kirkenes

Når:

27.10.2020, tid: 19.00 - 20.00