hva

Samovarteateret jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og produserer 2-3 helaftens forestillinger i året som turnerer i Norge, Nordområdene og Europa.

Samovarteateret har i over 20 år utviklet nyskrevet dramatikk. Vårt mål er å skape unike forestillinger som berører og engasjerer. Vi har utviklet en egen Samovarmetodikk - en særegen måte å jobbe fram forestillinger på, signert Bente S. Andersen og Samovarteateret.

Det er viktig for oss å uttrykke det vi har på hjertet. Vi tror at teater kan kommunisere og berøre der politikk og ord ikke strekker til. Vi vil skape forestillinger som setter fokus på, eller stiller spørsmål ved, samtiden. Vi henter ideer, inspirasjon og historier fra samfunnet rundt oss, fra nasjonal og internasjonal politikk og mennesker vi møter. Det grunnleggende for Samovarteateret er derfor et sterkt samfunnsengasjement.

I starten av en forestillingsprosess gjennomfører vi ulike former for research og scenisk utforskning. Deretter innledes et samarbeid mellom regissør og dramatiker i tekstutformingen. Så oversettes og gjendiktes teksten til sceneutøvernes respektive språk, da vi ofte engasjerer sceneutøvere med ulik nasjonalitet, språk samt kulturell og faglig bakgrunn. Prosessen ender i en forestilling med et scenisk formspråk hvor tekst, bevegelse, musikk og flerspråklighet flettes sammen til en helhet.

I tillegg til den profesjonelle driften har Samovarteateret siden 1991 drevet en teaterskole for barn og ungdom i Sør-Varanger.