Se video

Sannhet

Samovarteateret turnerer med forestillingen "Sannhet" på Vega scene i Oslo.

Hva er ditt sanneste øyeblikk? Hvem eier sannheten? Hva er sannhet?

Disse tre spørsmålene stilte regissør Bente S. Andersen til personer med ulik alder og bakgrunn. Svarene hun fikk var svært forskjellige, samtidig som det var noen klare paralleller. Ord som gikk igjen var kjærlighet, natur og tilstedeværelse.

Vi som scenekunstnere har også jobbet rundt de samme spørsmålene i forestillingen «Sannhet». I tillegg har vi brukt Harold Pinters Nobeltale fra 2005 som bakteppe. I talen setter han søkelyset på kunst, sannhet og politikk;

«Det finnes ingen klare grenser mellom det virkelige og det uvirkelige. Heller ikke mellom sant og usant, noe er ikke nødvendigvis bare sant eller ikke sant, det kan være både sant - og usant. Jeg tror at disse påstandene fortsatt gir mening i dag og at de kan brukes i søken etter virkeligheten sett gjennom kunsten.» -HAROLD PINTER

Samovarteateret turnerer med forestillingen "Sannhet" på Vega scene i Oslo: https://vegascene.no/incoming/article1408134.ece

Hvor:

Vega scene, Oslo

Når:

28.11.2019

Kommende:

28.11.2019 klokken 19.00 - 20.20