Foto: Bjørn Leirvik Foto: Bjørn Leirvik

Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd

Forestillingen er utviklet i samarbeid mellom Aimée Kaspersen Produksjoner og Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO). Den tar for seg virkelige menneskers erfaringer med overgrep, myndighetene, helsevesnet og det å skulle finne sin plass i samfunnet. Anbefalt nedre aldersgrense 13 år.

I et rom står det en to kvinner og en mann. Tilsynelatende helt vanlige; kanskje går de skole eller er i jobb, kanskje er de samfunnsengasjert eller interessert i fotball. Under huden er det noe mer. En bakgrunn som han eller hun har til felles med mange, mange andre.

"Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd" er en dokumentarforestilling som speiler refleksjoner i møtet med tre informanter som ble utsatt for overgrep i barne og ungdomsårene. Det er en forestilling om hemmeligheter som ikke lengre er hemmelige, og menneskene som ble berørt.

I løpet av 45 minutter blir vi kjent med tre ulike individer.

Etter forestillingen møter kunstnere og fagfolk publikum til ettersnakk. Denne ledes av LMSO-representant, Gro Harestad.

Seminarpakke (dagtid: 12:00-15:30) - kr 375 ,- seminarpakke (Særlig målgruppe: Helsepersonell, helsesøstre, lærere, barnehagepersonell, psykologer, VGS-elever, rådgivere/veiledere og foreldre)
1. Foredrag om overgrepstematikken utviklet av pedagog/veileder Gro Harestad og sosionom Marianne Finstad
2. Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd
3. Ettersnakk/dialog

Billettpriser kveldsforestilling (19:00-20:30): Ordinær: 220,- Honnør/student: 180,-

Billetter fåes kjøpt her: https://lmso1.hoopla.no/sales/menneskeikirkenes

Facebookevent:
https://www.facebook.com/events/320391891824620/?event_time_id=320391898491286

Hvor:

Samovarteateret, Kirkenes

Når:

08.10.2018

Kommende:

Kalender

Datoer for atviviteter er ikke satt.