Foto: Torgrim Halvari

Sannhet

Med forestillingen «Sannhet» har regissør Bente S. Andersen og Samovarteateret latt seg inspirere av Harold Pinters «Nobeltale» fra 2005, om «Kunst, sannhet og politikk».

Vi lever i en tid hvor grensen mellom det private og offentlige rom blir mer og mer utvisket. Vi kan ytre oss og si våre meninger gjennom digitale medier uten nødvendigvis å måtte stå til ansvar for det. Begrepet «Fake news» har tatt verden med storm, og reist debatten rundt «sannhetene» vi bygger vår virkelighetsforståelse på.

Vi kan skape et bilde av oss selv og våre liv gjennom blogger, Facebook, Instagram, Twitter osv. Er det bildet vi skaper, vårt sanne jeg? Eller er det slik vi ønsker å bli oppfattet? Hvilket forhold har vi som mennesker til sannhet?

Dette ønsket regissør Bente S. Andersen å finne ut av. Hun stilte følgende spørsmål:

  • Hva er ditt sanneste øyeblikk?
  • Hvem eier sannheten?
  • Hva er sannhet?

Disse spørsmålene sendt hun til venner og bekjente i inn- og utland. De innkomne svarene, danner sammen med utdrag av Pinters tale, rammen for forestillingen «Sannhet».

I «Sannhet» har hun sammen med fotokunstner Torgrim Halvari, lysdesigner Jan Harald Jensen, komponist/musiker Andreas Fliflett, skuespiller Turid Skoglund og danser Nikolay Shchetnev skapt en forestilling hvor tekst, det visuelle og melodiske reflekterer rundt sannhetens eksistens.

Regissør Andersen vil skape scenekunst som gir rom for menneskelige møter og refleksjon;

"Møter mellom mennesker er fascinerende - i møte mellom to mennesker kan alt forandres. Tenk om vi kunne lage møteplasser hvor ulike generasjoner fra ulike miljøer og kulturer kunne møtes. Vi kunne konversere sammen, direkte - ikke online, men se hverandres reaksjoner, smil, latter og bekymring, vi kunne snakke samme om de små og store hendelsene som berører oss som mennesker." 

Forestillingen er et møte mellom ulike kulturer, ulike sjangre, ulike syn på sannhet – og til slutt et møte med publikum. Det hele ender i et felles måltid, ei suppe – hvor samtalen kan fortsette og nye møter og sannheter kan oppstå.

Forestillingen spilles under Festspillene i Nord-Norge i Harstad lørdag 1. juli kl. 20.00.

Velkommen!

FESTSPILLEN i NORD-NORGE,  HARSTAD 24.JUNI - 1. JULI 2017

Hvor:

Lillesalen, Harstad Kulturhus

Når:

01.07.2017

Kommende: