Foto: Lene Stavå Foto: Lene Stavå Foto: Dorota Wacek

Hvem

Samovarteateret er et profesjonelt teater etablert av Bente S. Andersen i Kirkenes i 1990. Teateret har satt opp mer enn 45 ulike profesjonelle…

Hva

Samovarteateret jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og produserer 2-3 helaftens forestillinger i året som turnerer i Norge, Nordområdene og…

Hvor

Kirkenes - på samme breddegrad som Tromsø, men øst for Istanbul. 1 km fra Barentshavet, 12 km fra den russiske grensen og 50 km fra den finske…

Hvordan

Samovarteateret har i over 20 år utviklet nyskrevet dramatikk. Vårt mål er å skape unike, spennende og virkelighetsnære forestillinger. For å…

Aktuelt

Ellisif Wessel – Den Sterke Viljen

«Det lille mennesket med den sterke viljen, i det store, politiske spillet.» Samovarteateret ønsker velkommen til Ellisif Wessels 150-års…

Community Dance Festival

Samovarteaterets danser Nikolay Shchetnev er en del av Community Dance Festival 2016!

Åpning av Forskningsdagene

Tema for årets forskningsdager er «Grenser», og vi har gleden av å invitere deg til åpningsarrangement for Troms og Finnmark i grensebyen…

Samarbeidsprosjekt med et canadisk kompani

Vi skal til Figurteateret i Nordland sammen med det canadiske teateret Théâtre Incliné i Montréal! Théâtre Incliné har initiert et…